butiken

6 symptom på chokladförgiftning

Finns det något godare än choklad? Jag älskar choklad i alla sorter men hur är det med hundar? Är choklad farligt för hundar att äta? JA! Choklad innehåller kakao som i sin tur innehåller ett ämne som heter teobromin som har en stimulerande effekt på nervsystemet.

6 symptom på chokladförgiftning hos hund

Choklad innehåller kakao som i sin tur innehåller ett ämne som heter teobromin som har en stimulerande effekt på nervsystemet. Choklad är därför mycket farligt för din hund att få i sig. Hunden kan få följande symptom:

 • Kräkningar
 • Buksmärtor
 • Inkontinens
 • Hjärtklappning
 • Skakighet
 • Dödsfall

Chokladförgiftning är den vanligaste förgiftningen hos hundar men även andra djur är känsliga för choklad, särskilt hästar och katter. Får en hund i sig en större mängd choklad så kan allvarligare symptom eller till och med dödsfall inträffa. Mörk choklad innehåller mer teobromin och är därför farligare än ljus choklad som innehåller en lägre andel kakao.

Hur vet man om hunden fått i sig choklad?

Symptom uppstår vanligtvis efter 4 – 24 timmar och det är också vanligast att hunden börjar kräkas och får diarré och svåra buksmärtor. Hunden kan börja andas fort och få en oregelbunden hjärtrytm. Har hunden fått i sig en större mängd eller är väldigt känslig så kan hunden hamna i koma vilket kan leda till döden.

Vad är farlig mängd choklad?

Det kan vara svårt att räkna ut hur mycket choklad som är farligt för just din hund. Både mängden kakao i chokladen och halten teobromin i chokladen kan variera och hundar kan vara olika känsliga för teobromin.

Mörk choklad innehåller cirka 5 -15 mg teobromin per gram choklad och ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin per gram choklad. Vit choklad innehåller ingen eller väldigt lite teobromin.  Uppskattningsvis brukar man säga att mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt hos en hund kan orsaka förgiftning.

Det innebär att en hund kan äta 12 – 40 gram mörk choklad utan att få så allvarliga symptom att du måste åka till veterinären eller cirka 100 gram ljuschoklad.

Vad kan man själv göra om du misstänker chokladförgiftning hos din hund?

 • Börja med att ta reda på hur stor kakaohalten är i chokladen som din hund har ätit
 • Försök att uppskatta hur stor mängde din hund kan ha fått i sig
 • Kontakta omedelbart din veterinär, tiden kan i vissa fall vara avgörande om din hund överlever eller inte   

När ska man söka vård?

Om du misstänker att din hund har ätit en farlig mängd choklad eller om din hund har fått symptom så kontakta djursjukhuset genast!

Vilken behandling får hunden?

En veterinär kan ge hunden kräkningsframkallande injektioner för att få den att kräkas upp choklad om det sker inom 1 -  2 timmar. På så sätt kan man undvika att hunden utvecklar förgiftningssymptom. OBS! Du ska inte försöka framkalla kräkning i hemmet med salt då detta kan leda till saltförgiftning hos hunden. Åk istället omgående till närmaste veterinär. För att förhindra att teobromin som redan har passerat ut i tarmen ska tas upp kan aktivt kol och laxermedel ges som skyndar på tarmpassagen.

Om hunden har fått kramper så kan veterinären ge muskelavslappnande och kramplösande medel. Vid hjärtpåverkan kan hjärtmedicin behövas för att behandla eventuella rytmrubbningar och hjärtklappning.

Vilken prognos har en chokladförgiftad hund?

Om hunden överlever den akuta chokladförgiftningen så blir den vanligtvis helt återställd.

För allas bästa

 • Ge aldrig någonsin din hund någon form av choklad oavsett mängd och oavsett hur mycket din gulliga hund tigger.
 • Undvik att ställa fram choklad på bord, låt chokladen finnas i stängda skåp
 • Köp i stället bra hundgodis till din hund