Integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
När du anförtror Goddie dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlar vi med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. I samband med att du lägger din order eller skapar ”Mina sidor” samtycker du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Du är välkommen att kontakta oss på info@goddie.se eller på telefon 010 – 204 80 00 vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig
Goddie.se är en del av AT Gruppen AB, Södra Esplanaden 15, 733 32 Sala med organisationsnummer 559081-4066. AT Gruppen AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom företaget.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut så samlar vi in dina kontaktuppgifter.
Den insamlade informationen inkluderar namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och/eller kreditkort. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt och eventuellt utlämningsställe. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar kundtjänst via exempelvis e-post, telefon eller chatt samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t ex vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja ingått avtal
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter
Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter, göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov. Vi kan tillhandahålla anpassade annonser, förbättra vår webbutik och kundservice samt ditt behov av hjälp. Vi kan även administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundtjänst eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev. Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifterna med Klarna som kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Detta görs för att kunna fullfölja köpeavtalet. Vid alla frågor som gäller betalning ber vi dig kontakta Klarna på tfn 08 - 120 120 10 eller Klarna.com/se/kundservice/

Transportbolag
För att kunna fullfölja köpeavtalet med dig så lämnar vi dina personuppgifter som krävs för att leverera din beställning till våra transport och fraktbolag.

Cookies/Google/Sociala medier
Vi delar analysdata via tredjepartscookies för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på webbsidan. Analysverktyget använder Java Script.  Cookies och information om din användning är anonymiserad. För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

Direktmarknadsföring
För att kunna skicka information till dig om våra produkter så använder vi oss av ett CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundtjänst. Som rättlig grund för att lagra din e-postadress är samtycke från dig.

Chatt
När du använder vår chattfunktion och/eller FAQ kan personuppgifter som t ex telefonnummer, namn, adress, e-post, IP-nummer samt den information som du själv uppger komma att lagras. Som rättslig grund för det är intresseavvägning.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning. Laglig grund för detta är rättslig förpliktelse om sådan föreligger alternativt berättigat intresse. Om ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott mot företaget.

För att fullgöra företagets skyldigheter enligt lag avseende bokföringskrav, skatterättsliga lagar, myndighetsbeslut och produktsäkerhet
Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns rättslig grund för det, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina personuppgifter i maximalt 24 mån från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen i 7 år.

Övrigt
I vissa fall kan vi överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Hög säkerhet och sekretess iakttas vid all hantering av dina personuppgifter.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Dina rättigheter
Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Goddie samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till de informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Goddie, AT Gruppen AB, Dataskyddsombudet, Södra Esplanaden 15, 733 32 Sala. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. Du kan alltid avanmäla dig via den länk som finns i vårt nyhetsbrev, i alla kampanjer och erbjudande vi skickar till dig. Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen. Uppgifter som inte kan raderas är bland annat den data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Goddie ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t ex. reklamationer.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används. En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren. Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade sessionscookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas sessionscookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. 
Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera sessionscookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats. Om du väljer att inte acceptera sessionscookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande. Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens. Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om sessionscookies i webbutiken.

Övrigt
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter. Goddie förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya lagar eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till info@goddie.se


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.