Köpvillkor

Allmänt

Dessa köpvillkor (nämns som ”villkoren” nedan) och gäller för alla beställningar (kunder ”du”) gör hos Goddie. Divine Dog AB (organisationsnummer 559482-4277) driver e-handelsplatsen Goddie.se. Den säljande parten benämns därför nedan för ”Goddie”. Den köpande parten benämns som ”kunden” i dessa villkor. Villkoren är anpassade för försäljning till privatpersoner som har fyllt 18 år med hemvist i Sverige. Försäljning av varor (benämns som ”produkter” nedan). Bestämmelserna i dessa villkor är ej tillämpliga för avtal som ingåtts före den 1 januari 2021.

För dig som är privatperson gäller Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) samt Konsumentköplagen (2022:260), som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, även om du har avtalat om något annat. Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation). När du som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Villkor som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Produkter

Goddie erbjuder produkter som är anpassade för den svenska marknaden vilket innebär att vi följer svenska säkerhetsföreskrifter och miljökrav. Bruksanvisning på svenska medföljer normalt om det krävs för produktens användande. Goddie köper även in varor från andra länder vilket kan innebära att eventuell bruksanvisning kan vara på annat språk än svenska.

Goddie lägger alltid ut produktbilder och återger produktens egenskaper så verklighetstroget som möjligt. Goddie kan dock inte garantera att t ex produkternas färger överensstämmer exakt med de färger du upplever på din bildskärm.

Beställning

Hos Goddie beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att kunna beställa från oss. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls och om vi har lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Goddie tar emot din beställning när du klickar på knappen ”Slutför” i kassan. Genom att klicka på knappen ”Slutför” accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Goddie har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet ”Orderbekräftelse” till den e-postadress som du angav när du beställde. Du som kund kan även göra en gästbeställning utan att behöva logga in på goddie.se. När du klickar på knappen ”Slutför” sluts detta avtal.

Om du skulle ångra dig, erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att avbeställa ska du kontakta kundtjänst. Avbeställningen måste meddelas innan beställningen har packats. Goddie skickar beställningar helgfria vardagar. Senaste beställningstidpunkt är kl. 16.00 om beställningen ska skickas samma dag. Beställning som inkommer efter kl. 16.00 helgfri vardag kommer att skickas nästkommande helgfri vardag. Eventuell fraktkostnad kan tillkomma på varje beställning och framgår då tydligt vid kassan.

Övergiven kundvagn

Om du har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar Goddie en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen, förutsatt att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, är registrerad kund hos oss eller har angett din e-postadress hos oss på annat vis. Det är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du inte önskar fullfölja köpet. Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med visst slutdatum eller om produkterna har sålts slut. 

Priser och avgifter

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdeskatt (moms) enligt gällande skattesats. Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning.

Betalning och leverans

När du har lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt samt vilken momssats som gäller. Utöver priset kan kostnader för frakt tillkomma. Dessa finns angivna i kassan. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men du kan i vissa fall ha möjlighet att beställa hemleverans till en extra kostnad. Om så är fallet ska det klart framgå under beställningsprocessen.

Goddie använder Klarna som mellanhand för hantering av betalningar. Läs mer om Klarnas betalningsvillkor här.

Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan har effektuerats, dvs. faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen som du angett vid beställningstillfället är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige om inte annat anges. Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför dessa villkor förbinder sig Goddie att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Goddie rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas 

Postnord

Postnord levererar normalt inom 1-3 helgfria vardagar räknat från den dagen då beställningen skickats från Goddie. Du blir aviserad antingen via e-post, SMS eller med brev om när du kan hämta ut ditt paket hos ditt ombud. Paket skall hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Goddie. Postnord är ett spårbart fraktalternativ.

Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse

Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 2 – 3 helgfria vardagar.

Leveransförsening

Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad. Det gäller även om Goddie inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att du som kund ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avser en produkt som har anpassats, tillverkats eller särskilt anskaffats efter kundens önskemål och om Goddie inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Goddie insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk

Risken för försändelse övergår till dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Goddie står för transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Ej uthämtad vara eller leveranshinder

Det är ditt ansvar som kund att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin, på din e-post eller SMS-avisering. Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 200 kr inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat och att du har ångrat ditt köp.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du har mottagit en bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag skyldig att ta emot leveransen. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ångerrätt

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar från den dag då du som kund har mottagit din leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Goddie och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Goddie utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur kan kunden komma att behöva betala returkostnaden om inget annat har avtalats.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Goddie att genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Goddie har mottagit de produkter kunden återsänt. Skulle kunden återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som kunden återlämnat. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det gäller förseglade hygienartiklar som riskerar på grund av hälso- och hygienskäl och där kunden brutit förseglingen.

Om du vill nyttja din ångerrätt

Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Goddie om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelande om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats. Där kan du också testa genom att fylla i en blankett på deras hemsida för att se om du har rätt till ångerrätt. Vill du använda vår egen enkla mall för att meddela oss om din ångerrätt, så kan du kontakta oss på info@goddie.se, så skickar vi ett standardformulär till dig som du kan fylla i och skicka tillbaka till oss.

Kontaktinformation

E-post: info@goddie.se
Telefon: 010 – 101 16 44

30 dagars bytesrätt

Du har rätt att byta produkt under 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka inklusive eventuell fraktkostnad som du betalt i tillgodohavande hos Goddie. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet av det produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten 

Skulle värdet på det produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Goddie. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Goddie. Vid retur av produkter i samband med byten är frakten kostnadsfri. Följande villkor gäller vid byte: produkten ska vara oanvänd och i oskadat skick samt originalförpackningen ska vara i oskadat skick. För att byta produkter, vänligen kontakta kundtjänst.

Returer

Vid retur av produkter till Goddie ska produkterna emballeras på sådant sätt så att det är skyddade vid transport. Goddie rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Goddie, bär du som kund, ansvaret för skadan. Vid retur ska originalförpackningen vara med och oskadd samt eventuella produktetiketter ska finnas kvar. Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag på beloppet om produkt eller förpackning är skadad, använd, om det finns lukt eller hundhår på produkten. Kontakta Goddie för att erhålla en returfraktsedel. Om du istället själv väljer att köpa frakt för att skicka tillbaka produkter så får du stå för fraktkostnaden. Goddie rekommenderar i så fall att du använder spårbar försändelse vid retur. 

Returadress:

Goddie
PRÄSTGATAN 39
774 35 AVESTA

Återbetalningar

Goddie återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

Garanti och reklamation

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkter om den är felaktig enligt Konsumentköplagen (2022:260). Du måste reklamera inom en rimlig tid. Inom två (2) månader anses som rimlig tid. Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för produkten. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Goddie rekommenderar alltid att du undersöker produkterna när de har levererats och påtalar eventuella fel så snart de upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt få en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du har betalt. Vid reklamation ska vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Goddie ska företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denna mottagit leverans av felfri produkt.

Garanti gäller om det är ett ursprungligt fel på produkten, dvs ett fel som uppstått i produktionen. Det är en bedömning som Goddie gör tillsammans med producenten av produkten. Garantin gäller inte om det är en skada som orsakats av dig exempelvis vid montering, hantering eller förvaring. Din faktura eller kvittens gäller för att kunna utnyttja din rätt till garanti. Vänligen kontakta kundtjänst vid reklamationsärenden.

Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Goddie kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Goddie ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Kundens uppgifter kommer att användas av Goddie för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av avtalet.

Personuppgiftsansvarig

Goddie
Prästgatan 39
774 35 AVESTA

För mer information, vänligen läs vår integritetspolicy som du hitta här.

Övrigt

Diskrepans mellan olika publikationer

Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på Goddie och andra publikationer ska de uppgifter som anges på Goddie ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken

Allt material som publiceras på Goddie, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text och bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Goddies tillstånd. Eventuell överträdelse beivras.

Polisanmälan

Goddie polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Förbehåll

Återtagandeförbehåll

Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills dess att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av dessa villkor. Det innebär att äganderätten övergår till kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av villkoren. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Goddie.

Hävningsförbehåll

Goddie förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webshopen.  I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Goddie.

Ändringsförbehåll

Goddie förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på Goddie, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Goddie och kunden. Goddie förbehåller sig även rätten att uppdatera dessa villkor vid behov.

Ansvarsförbehåll

Goddie ska anses befriad från alla förpliktelser enligt dessa villkor om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Goddie:s verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Tryckfel

Goddie reserverar sig mot eventuella tryckfel samt mot fel i informationen och specifikation vad gäller produkter och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Ansvarsbefrielse

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, epidemier, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Goddies kontroll och som Goddie inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska Goddie ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse ska Goddie ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Leveransförsening

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Goddies kontroll, ska inte Goddie anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Goddie såvida inte annat särskilt avtalas mellan Goddie och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande som privatpersoner kan. Utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

____________

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.