butiken

Vet du vilka svampar som är giftiga för din hund?

Hösten är här och lockar oss till mysiga promenader i skogen och till svampplockning. Men vet du vilka svampar som är farliga för din hund och vad gör du ifall din hund har fått i sig giftig svamp? Här ger vi dig några viktiga råd om hur du ska agera vid en misstänkt svampförgiftning.

Under sensommaren och hösten dyker det upp svampar i både skog och mark och ibland även i våra villaträdgårdar och längs med promenadstråk. Här gäller det för dig som är hundägare att vara mycket uppmärksam på vad hunden får i sig. Som vi alla vet så är hundar ofta både glupska och väldigt nyfikna, särskilt våra valpar och unghundar. I vissa fall kan svampar vara dödligt giftiga och i lindrigare fall kan de ge upphov till kräkningar och diarréer. Svampar kan vara svårsmälta och ibland även ruttna.

Symptom

Hur vet du att din hund fått i sig giftig svamp? De vanligaste symptomen på svampförgiftning är kortvariga kräkningar och diarré ca en halvtimme upp till tre timmar efter dem ätit den giftiga svampen. Ett exempel är den giftiga svampen giftspindlingar (Cortinaria spp) som är en av Sveriges giftigaste svampar. Här märker du dock ingen symptom förrän efter några dagar, vilket kan göra det svårt att koppla ihop det med att hunden faktiskt har ätit svamp. När hunden har ätit giftspindlingen så påverkas hundens njurar omgående, men skadorna visar sig inte förrän efter några dagar och då är njursvikt ett livshotande faktum.

Hur kan du hjälpa din hund?

Om du misstänker att din hund har fått i sig någon giftig svamp så ska du omgående kontakta din veterinär. Många hundar kan vara snabba på att svälja, så kan du inte utesluta att din hund kan ha fått i sig svamp, så är det bra att ändå agera omgående. Det gäller även om din hund har slickat på giftiga svampar. Det är viktigt att kunna identifiera vilken sorts svamp din hund har ätit, så ta gärna bilder på svampen där den växer och ta helst med en svamp till veterinären. Din veterinär kan då ta hjälp av svampexperter för att identifiera vilken sort som din hund har ätit.

Vilka svampar är farliga?

  • Röd flugsvamp (Amanita muscaria var.muscaria)
  • Brun flugsvamp (Amanita muscaria var. regalis)
  • Vit flugsvamp (Amanita virosa)
  • Lömsk flugsvamp (Amanita phalloides)
  • Panterflugsvamp (Amanita pantherina)
  • Stenmurkla (Gyromitra esculenta)
  • Toppig orangebrun giftspindling (Corinarius rubellus/orallanus)
  • Gifthätting (Galerina marginata)
  • Skivlingar (Psilocybe spp)
  • Trådingar (Inocybe spp)

Dem tre sista svampsorterna kan ge allvarliga förgiftningar hos din hund och bör snabbt behandlas av din veterinär. Det finns även andra svampar som är mindre giftiga men som kan ge upphov till lunginflammation och hosta som exempelvis röksvampar (Bovista spp, Lycoperdon spp)

Du kan läsa mer om giftiga svampar för att få mer information hos Giftinformationscentralen. Om du vill se bilder på hur dessa svampar ser ut så kan du titta i Svampguiden.

Kontakta alltid veterinär vid misstanke om svampförgiftning

Om du misstänker att din hund fått i sig giftig svamp så är det viktigt att hunden snabbt får hjälp. Kontakta därför omedelbart din veterinär för att se till att din hund inte blir svårt sjuk eller till och med avlider.